Przeładowanie samochodu ciężarowego – czym to grozi?

By tirczesciinfopl

Główną odpowiedzialność za przeładowanie samochodu ciężarowego spoczywa na przedsiębiorcy zajmującym się transportem, jednak nierzadko winę za przekroczenie dopuszczalnej masy załadunkowej ponosić może również spedytor, załadowca, nadawca ładunku, a także sam kierowca. Warto więc wiedzieć jakie są konsekwencje tego typu sytuacji.

Przeładowanie samochodu ciężarowego kończy się karą

Według przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, nacisk na pojedynczą oś napędową pojazdu może wynosić maksymalnie 11,5 tony, zaś w samochodach ciężarowych poruszających się po drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach stolicy wartość ta nie może przekraczać 8 ton. Jeśli w czasie kontroli okaże się, że wymagania te nie zostały zachowane, na kierowcę może zostać nałożona kara pieniężna. Chociaż zdarza się, że załadowca, nadawca bądź właściciel firmy transportowej świadomie przekracza te normy, bywa i tak, że jest to działanie nieświadome – nie na wszystkich placach przeładunkowych kierowca ma do dyspozycji odpowiednie wagi pozwalające zweryfikować nacisk na każdą z osi. Zdarza się też, że magazyny, z których należy odebrać ładunek, znajdują się na obrzeżach miast, gdzie dopuszczalny nacisk na osie wynosi właśnie 8 ton i nie ma tu znaczenia, że kilkaset metrów dalej norma ta wzrasta do 11,5 tony.

Przestrzeganie norm z korzyścią dla firmy

Zachowanie dopuszczalnej masy załadunkowej jest ważne z kilku powodów. Przeciążona ciężarówka przede wszystkim niszczy nawierzchnię dróg, co w konsekwencji wpływa na komfort ich użytkowania. Warto jednak wiedzieć, że przekroczenie dopuszczalnych norm powoduje straty w firmie transportowej, bo wiąże się z koniecznością zapłacenia kar, a nadmiernie obciążony samochód ciężarowy szybciej zużywa opony, układ hamulcowy, a w dodatku spala więcej paliwa. W konsekwencji właściciela przedsiębiorstwa transportowego czekają wydatki, kiedy trzeba wymienić amortyzatory tir czy siłownik hamulca. Nie mniej istotny jest też fakt, że przeładowana ciężarówka to większe ryzyko groźnych wypadków na drodze.